Image
Text
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Text

Om oss

Ing. Dahm & Bagle AS ble etablert i 1973, og har siden utviklet spesialkompetanse innenfor alarm og sikkerhetssystemer til helsevesenet, legekontorer, sosialkontorer o.l
Sykesignal, pasientvarsling, personellsikring, trygghetsalarm og velferdsteknologi er systemer vi arbeider med til daglig.
Trygghet er viktig for oss alle, enten som pasient eller omsorgsperson,
dette gjelder så vell i private hjem som på institusjoner.
Vi har i over 40 år levert og installert større og mindre varslingsanlegg på sykehjem, omsorgsboliger, legekontorer, sosial og helsesentra. Videre har vi også levert trygghetsalarmer til kommuner, omsorgsboliger og hjemmeboende.
Ing. Dahm & Bagle AS tilbyr også service og vedlikehold på alle tidligere leverte anlegg. Har dere spørsmål eller service behov på systemer av fabrikat: Care Tech - Tjeders - Knop - Visonic, ta kontakt med oss.
Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale.
Referanser oppgis på forespørsler.

Googlemap
Text

 

 

Kontakt oss

 

Ing. Dahm & Bagle ASMidtunhaugen 10,

5224 NESTTUN

Telefon: 67 97 56 34

E-post: post@ingdb.no

Internett: http://www.dahm-bagle.no