Text
Pasientvarsling - Sykesignal
Image
Text

Intercall

Image
Text

Phoniro 6000

Image
Text

Caretech 5000 (Smartcall)

Image
Text

Intercall

Intercall er et kombinert IP og bus-basert pasientvarslingssystem med moderne design og muligheter
 
Systemet er meget kostnadseffektivt ettersom rompanelene inkluderer IO-enhet, RFID-leser og RF-mottaker for trådløse sensorer

Frihet til å velge egen alarmserver og da integrere Intercall via IP eller Espa 4.4.4., eller benytte direkte varsling til smarttelefoner.
Systemet kommuniserer også direkte til Spectralink/Cobs dect-systemer.

Text


Image
Text

Phoniro 6000


Phoniro 6000 er en videreutvikling av Caretech 5000 systemet som har blitt levert til mange institusjoner gjennom 15 år.

Løsningen baserer seg på trådløs kommunikasjon fra alarmgiver til radiomottakere.


Systemet administreres via en sky-basert plattform som ivaretar et moderne brukergrensesnitt, sikkerhetskopi av konfigurasjon, statistikk og rapportmuligheter. Plattformen kan også leveres som en lokal installasjon.

Det benyttes en lokal alarmserver på institusjonen for å ivareta all alarm-prosessering. Dette sikrer at man ikke er avhengig av en fungerende internett-tilkobling for at alarmfunksjonaliteten skal fungere.


Løsningen er en modul i Phoniro Care som også gir muligheter for integrasjon mot fagsystem, e-lås for hjemmeboende og beboere på sykehjem, tid- og innstastregistrering samt statistikk.

Image
Image
Image
Image
Text

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud på Phoniro 6000

Image
Text

Caretech 5000


Viktig informasjon: Produsenten Phoniro AB har nå stoppet videreutvikling og nysalg av Caretech 5000.
Eksisterende anlegg kan oppgraderes til Phoniro 6000

Caretech 5000 er et komplett og meget fleksibelt alarmsystem.
Systemet kan bygges ut til å omfatte alt fra små omsorgsenheter, til større sykehjem. Vi prosjekterer systemet slik kundene vil ha det, med alt fra fastmonterte korridordisplayer, til bærbare trådløse alarm displayer som f.eks dect telefoner, smart telefoner og lesebrett. Systemet tar hensyn til moderne krav innen pleie, omsorg og sikkerhet. Systemet gir økt frihet og sikkerhet både for personale og beboere. Smart Call kan leveres både trådbundet og trådløse løsninger, eller en kombinasjon av begge. 

Systemet krever lite installasjon og er meget enkelt å bygge ut etterhvert som kravene melder seg.
Til Smart Call systemet er det utviklet et komplett sett sendere/givere som sengealarm, passasjekontroll, vandreralarm for demente, fallalarm o.s.v
Anropspanel ved seng og på bad overfører alarmen til korridordisplay, vaktromdisplay, og rompanel med display, dect telefoner, smart telefoner, lesebrett o.l. Her kommer meldingen fram i klartekst.

IP tilknyttet sentralutstyr for enkel administrasjon av systemet og fjernsupport/ service via internett.
Sentralenhet Omni er en fleksibel og kraftig sentralenhet som brukes for å programmere alle parametre og som håndterer all kommunikasjon i CareTechs System 5000. Alle parameter lagres i en database dersom endringer skal gjøres. Omni fungerer derfor uten behov for system PC noe som øker driftsikkerheten. Omprogrammering, oppgradering og feilsøking av systemet kan utføres lokalt eller via internett og en autorisert servicepartner kan alltid komme til all informasjon i systemet, noe som gir høy sikkerhet. Vi på CareTech utvikler våre produkter og løsninger i samarbeide med kunder og brukere. Med CareTechs produkter og kunskap får brukere, helsepersonell en helhetsløsning som gir litt mer trygghet og ro.

Integrasjon til brannalarm og telefon systemSammenkobling mot telefonsystemet utføres via vårt Espa-interface og tekstmeldinger kan derfor vidareformidles til telefoner, personsøkere, lesebrett og PC. Sammenkobling mellon brannalarm og system 5000 utføres via eget brannalarm interface for å overføre informasjon fra brannsentral.

System kommunikasjon
System 5000 bygges opp på et eget nett som kommuniserer via RS-485 kommunikasjon. Dette for å overvåke og sikre at ingen funksjoner skal kunne påvirkes av yttre forstyrrelser eller annet utstyr i samme nett. Systemet er tilknyttet til IP via sentralenhet Omni for å kommunisere med andre system og for remote access.

Text

Tilbehør for personer med spesielle behov.


CareTech tilbyr et stort utvalg av trådløse enheter for økt fleksibilitet og tilpassning til ulike behov. I vårt sortiment finns f.eks mange ulike typer av bærbare eller faste alarmgivere; personlige alarmknapper i ulike utførelser, røyk- og IR-detektorer for plassering i lokalene, døralarm og ulike varianter av alarm for senger, rullestoler, fall m.m. Alt tllbehør er godt tilpasset for de vanligste behov og alle passer både til system 5000 og våre trygghetsalarm enheter.

Image
Text

Elvis vandrealarm

Image
Text

Erik alarmknapp

Image
Text

Sense seng og stolalarm

Image
Text

mBox døralarm

Image
Text

Motion bevegelsessensor

Googlemap
Text

Kontakt oss


Ing. Dahm & Bagle AS
Midtunhaugen 10

5224 NESTTUN

Telefon: 67 97 56 34

E-post: post@ingdb.no

Internett: http://www.dahm-bagle.no

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon