Text
Pasientvarsling - Sykesignal
Image
Text

Intercall

Image
Text

Phoniro 6000

Image
Text

Caretech 5000 (Smartcall)

Image
Text

Phoniro 6000


Phoniro 6000 er en videreutvikling av Caretech 5000 systemet som har blitt levert til mange institusjoner gjennom 15 år.

Løsningen baserer seg på trådløs kommunikasjon fra alarmgiver til radiomottakere.


Systemet administreres via en komplett velferdsteknologiplattform som ivaretar et moderne brukergrensesnitt, sikkerhetskopi av konfigurasjon, statistikk og rapportmuligheter. 

Det benyttes en lokal alarmserver på institusjonen for å ivareta all alarm-prosessering. Dette sikrer redundans og at man ikke er avhengig av en fungerende internett-tilkobling for at alarmfunksjonaliteten skal fungere.


Løsningen innegår som en modul i Phoniro Care. Dette gir muligheter for integrasjon mot fagsystem, e-lås for hjemmeboende og beboere på sykehjem, tid- og innstastregistrering samt statistikk.
Alt håndteres i samme plattform

Image
Image
Text


Prinsippskisse


Image
Text

Plattform


Image
Text


Alarmknapp


Image
Text


Applikasjon


Image
Text

Intercall Touch


Intercall Touch er et kombinert IP og bus-basert pasientvarslingssystem med moderne design og muligheter
 
Systemet er meget kostnadseffektivt ettersom rompanelene inkluderer IO-enhet, RFID-leser og RF-mottaker for trådløse sensorer

Frihet til å velge egen alarmserver og da integrere Intercall via IP eller Espa 4.4.4., eller benytte direkte varsling til smarttelefoner.
Systemet kommuniserer også direkte til Spectralink/Cobs dect-systemer.

Text


Image
Image
Text

Caretech 5000


Viktig informasjon: Produsenten Phoniro AB har nå stoppet videreutvikling og nysalg av Caretech 5000.
Eksisterende anlegg kan oppgraderes til Phoniro 6000

Informasjonskriv end-of-life Caretech 5000 ut år 2021

Caretech 5000 er et komplett og meget fleksibelt alarmsystem.
Systemet kan bygges ut til å omfatte alt fra små omsorgsenheter, til større sykehjem. 
Systemet tar hensyn til moderne krav innen pleie, omsorg og sikkerhet og gir økt frihet og sikkerhet for både for personale og beboere.
Caretech 5000 kan leveres både trådbundet og trådløst, eller en kombinasjon av begge. 
Til Caretech 5000 er det utviklet et komplett sett sendere/givere som sengealarm, passasjekontroll, vandreralarm for demente, fallalarm o.s.v
Anropspanel ved seng og på bad overfører alarmen til korridordisplay, vaktromdisplay, og rompanel med display, dect telefoner, smart telefoner, lesebrett o.l.
Her kommer meldingen fram i klartekst.

IP tilknyttet sentralutstyr
Sentralenhet Omni er en fleksibel og kraftig sentralenhet som brukes for å programmere alle parametre og som håndterer all kommunikasjon i CareTechs System 5000.
Alle parameter lagres i en database dersom endringer skal gjøres og Omni fungerer derfor uten behov for system PC noe som øker driftsikkerheten.
Omprogrammering, oppgradering og feilsøking av systemet kan utføres lokalt eller via internett.


System kommunikasjon
System 5000 bygges opp på et eget nett som kommuniserer via RS-485 kommunikasjon.
Dette for å overvåke og sikre at ingen funksjoner skal kunne påvirkes av yttre forstyrrelser eller annet utstyr i samme nett.
Systemet er tilknyttet til IP via sentralenhet Omni for å kommunisere med andre system og for remote access.

Image
Image
Text

Elvis vandrealarm

Image
Text

Erik alarmknapp

Image
Text


Motion bevegelsessensor
Sengealarm

Image
Text


M-box Døralarm og IO-modul

Googlemap
Text

Kontakt oss


Ing. Dahm & Bagle AS
Midtunhaugen 10

5224 NESTTUN

Telefon: 67 97 56 34

E-post: post@ingdb.no

Internett: http://dahm-bagle.no

Netbutikk: http://sensoreksperten.no

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon