Text

Personellsikring - Nødalarm


Tjeders Respond


Personlig sikkerhet og trygg kommunikasjon mellom mennesker i helsetjenesten og i offentlige miljøer. Et displaysystem som skaper sikkerhet og trygghet ved å formidle kontakt mellom mennesker - enkelt, raskt, tydelig og kortfattet. Et pålitelig system som er enkelt å lære og bruke. Displaysystemet er utviklet for virksomheter som til enhver tid har behov for å ha «kontroll over situasjonen».
Det kan gjelde forskjellige typer omsorgsboliger, service- og eldreboliger, som med knappe personalressurser skal ha full oversikt over pasientenes situasjon og behov.
Systemet passer også i offentlige miljøer, som dessverre altfor ofte blir utsatt for trusler. Hjelp må kunne tilkalles på en diskret måte, slik at man ikke forverrer en allerede truende situasjon.


Last ned brosjyre

Lukkede avdelinger og kriminalomsorg er andre sektorer hvor Tjeders Respond kan være hensiktsmessig. Her er systemets trådløse alarmsendere en trygghet både for personalet og for truede pasienter.
Systemet er konstruert slik at det fungerer på en sikker måte i kritiske situasjoner. Det er aldri noe tvil om hvordan systemet skal håndteres i en vanskelig situasjon.
Avdelinger kan enkelt koples sammen, ettersom hvert apparat kan gi og ta imot ordre fra andre enheter i systemet, uavhengig av plassering og installasjonsrekkefølge.
Produsent: http://www.tjeders.se/

Text

Tjeders Overfallsalarm Guardy


Vi kan levere en rekke løsninger fra enkle alarmer og opp til større systemer for lukkede avdelinger og kriminalomsor som stiller høye krav til utstyret.Systemet kan også tilpasses offentlige miljøer som ofte utsettes for trusler. I slike tilfeller må øyeblikkelig hjelp kunne tilkalles på en så diskret måte som mulig, slik at det ikke forverrer en allerede truende situasjon.Korridordisplayene kan, foruten å gi alarm, også gi relevant informasjon til personalet og besøkende.Den kan for eksempel fungere som en klokke.Produsent: www.tjeders.se
Last ned brosjyre


Tjeders Nødalarm for HCWC
Vi leverer ferdige pakker for handikaptoalett, som gir brukerne muligheten til å varsle ved behov. Systemet gi en lokal varsling, men er også utstyrt med utgang for varsling til sentralt alarmpanel.
Last ned brosjyre


Tjeders Kontorsignal, Ledig / OpptattVi leverer ferdige pakker med kontorsignal, for å markere når det er ledig. Brukes bl.a på legekontorer, møterom o.l
Last ned brosjyre

Googlemap
Text

Kontakt oss


Ing. Dahm & Bagle AS
Midtunhaugen 10

5224 NESTTUN

Telefon: 67 97 56 34

E-post: post@ingdb.no

Internett: http://www.dahm-bagle.no

Build your own website
Ⓒ Alle rettigheter forbeholdt
Privacy Policy
Din personlige integritet er viktig for oss. Vi bruker hovedsakelig cookies for statistikk og for å forbedre brukeropplevelsen.
Jeg aksepterer
Mer informasjon