Din sikkerhet - vår styrke

Vi leverer velferdsteknologi til eldreomsorg og hjemmetjeneste, som tilpasses kundens og brukerens behov.

Målet er å skape en enklere og tryggere hverdag for beboer og personal.

Pasientvarsling - Sykesignal

MER >>
Phoniro Care

Velferdsteknologisk Plattform

Alarmapplikasjon

Smarte Applikasjoner

Alarmdisplay

Trygghetsalarm

MER >>

Personalarm - Kollegavarsling - Nødalarm

MER >>