Din sikkerhet - vår styrke

Vi leverer velferdsteknologi til eldreomsorg og hjemmetjeneste, som tilpasses kundens og brukerens behov.

Systemene kan leveres som en tradisjonell trådbundet løsning, eller som en mer fleksibel trådløs løsning.

Målet er å skape en enklere og tryggere hverdag for beboer og personal.

Pasientvarsling - Sykesignal

MER >>
Phoniro Care

Plattform Velferdsteknologi

Alarmapplikasjon

Alarmapplikasjon 

Alarmdisplay

Trygghetsalarm

MER >>

Climax Technology GX-8

Doro CareIP Mobile

Personalarm - Kollegavarsling - Nødalarm

MER >>