Dosell Multidose Medisindispenser

For sikrere medisinering i hjemmet.

 

I sammenheng med at vi forbruker mer legemiddel øker også risikoen for overmedisinering. I snitt innlegges 100 personer på sykehus i Norge hver dag på grunn av feilmedisinering, noe som er belastende for individet og gir økte kostnader for samfunnet.

 

Ved å automatisk dosere tabeletter i multidose-poser på fastsatte tidspunkt, sikrer Dosell at pasienten får sin medisin til riktig tid. Dosell påminner når det er tid for medisinering og kan varsle sykepleier eller responssenter hvis medisin ikke blir tatt. Slik bidrar Dosell til å redusere risiko for overmedisinering eller feil kombinasjon av medisiner.

 

Dosell er helt enkelt en trygghet for deg som pasient og pårørende, og et verdifullt hjelpemiddel.

 

Redder liv

Hver dag omkommer i snitt tre personer på grunn av feilmedisinering. Med bedre oversikt over hvilke legemiddel personene tar og når disse tas, minimeres risikoen for legemiddelskader og sykehusinnleggelse.

 

Sparer tid

Med Dosell kan sykehjem og hjemmetjenesten, fjernstyre og overvåke medisineringstjenesten. Slik frigjøres verdifull tid som kan benyttes til annet viktig arbeid med pasienter.

 

Reduserer kostnader

Færre sykehusinnleggelser og effektivisering av personalet, reduserer totalkostnadene for kommuner og private institusjoner.