«Målet med velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker, pårørende og omsorgspersonell»

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, omsorgsbolig eller sykehjem, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet for brukeren

Eksempler på slike tekniske løsninger er:

  • Lokaliseringsteknologi (GPS)
  • Elektronisk medisineringsstøtte (medisindispenser)
  • Elektroniske dørlåser (e-lås)
  • Digitalt tilsyn (kamera)
  • Digitale trygghetsalarmer
  • Sykesignalanlegg/pasientvarslingssystem

Våre løsninger knytter sammen disse ulike løsninger i ett administrasjonsgrensesnitt med statistikk og rapporteringsmuligher.